category header stress relief us

 

Giảm căng thẳng

Căng thẳng thần kinh (stress) là phản ứng của cơ thể để thích nghi với các tình huống khó khăn và nguy hiểm. Stress không phải là tồn tại hiển nhiên, mà có do con người cảm nhận về hoàn cảnh sống theo mỗi cách khác nhau, tuỳ theo phản ứng và thái độ mà họ ứng xử về vấn đề đó.

Bell Life Style cung cấp một dòng sản phẩm giúp giảm stress được điều chế từ thảo dược để chống lại các tác động của stress trong cơ thể, thúc đẩy sự cân bằng và thư giãn. *